REX (form A) cấp sau chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP được phép phát hành sau và ghi “Retrospective Statement”, điều 6 TT 38/2018/TT-BCT

Rex Cap Sau

REX (form A): điều 6 TT 38/2018/TT-BCT

Trong trường hợp không được phát hành tại thời điểm xuất khẩu, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP được phép phát hành sau và ghi “Retrospective Statement”.

tt-38-2018-tt-bct---thuc-hien-chung-nhan-xxhh-theo-gsp

 

KHÓA HỌC LÀM CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ C/O

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-lam-chung-nhan-xuat-xu-c-o.1120/

0938081679