Quyết định số 2993/QĐ-TCHQ vv công nhận kho ngoại quan Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam, mã địa điểm 28NJW01

Kho ngoại quan Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam, mã địa điểm 28NJW01

Tên rút gọn: KNQ TCT BUU DIEN VN

Mã đường bộ/ đường sắt: VNNRNL

Mã đường biển/ đường sông: VNNRN

2993-QD-TCHQ

0938081679