Quyết định số 286/QĐ-QLD ngày 19/6/2020 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v ngừng nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng lý lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với CTY MAXTAR BIO-GENICS

0978392436