Quyết định số 98/QĐ-QLD, 264/QĐ-QLD ngày 10/6/2020 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

QD264-QLD-BYT 2020
QD98-QLD-BYT 2020
TƯ VẤN MÃ GACC
0978392436