Quyết định số 1921/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại danh mục các mặt hàng được miễn thuế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra được ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 7/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. XEM QD155-BTC2020

Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

 

Theo đó, tại quyết định này đã Bổ sung 7 mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống Covid-19 như sau:

  1. Túi nhôm (dùng để đựng kit test);
  2. Vỏ dưới que kiểm tra (dùng để lắp ráp tạo que kiểm tra);
  3. Vỏ trên que kiểm tra (dùng để lắp ráp tạo que kiểm tra);
  4. Ống chứa mẫu kiểm tra (dùng để đựng mẫu kiểm tra);
  5. Giá đỡ ống nghiệm (dùng để cố định các ống chứa);
  6. Que lấy mẫu dịch tỵ hầu (dùng lấy mẫu cần kiểm tra);
  7. Que lấy mẫu dịch ngoáy mũi (dùng lấy mẫu cần kiểm tra).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày có văn bản công bố hết dịch của cấp có thẩm quyền.

Thời gian qua, cơ quan hải quan đã tạo thuận lợi tối đa để thông quan nhanh các hàng hóa phục vụ công tác chống dịch. Theo thống kê trong vòng nửa năm 2021, số thuế nhập khẩu đã miễn đối với các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch theo Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 7/2/2020 và Quyết định số 436/QĐ-BTC ngày 27/3/2020 của Bộ Tài chính là 6,317 tỷ đồng./.

QUYẾT ĐỊNH 436/QĐ-BTC NĂM 2020 BỔ SUNG MẶT HÀNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU TẠI DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU PHỤC VỤ VIỆC PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA GÂY RA KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 155/QĐ-BTC DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436