Quyết định số 1850/QĐ-TCHQ V/v Công nhận kho ngoại quan của Cty CP Cảng Quy Nhơn, Mã địa điểm là: 37CBS04

Tên rút gọn trên hệ thống: CTY CP CANG QUY NHON.

Mã địa điểm là: 37CBS04

0978392436