Quyết định số 184/QĐ-BTC ngày 11/02/2020 về việc bổ sung danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh

QD184 BTC
TƯ VẤN MÃ GACC
0978392436