Quyết định số 1719/QĐ-BCT ngày 6/7/2021 của Bộ Công Thương vv áp dụng thuế chống bán phá gái tạm thời đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a.

XEM QĐ-BCT_2021_1719

0978392436