Quyết định số 1431/QĐ-TCHQ v/v Công nhận hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK ở biên giới tại cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thăng Long tại Lạng Sơn, Mã đia điểm lưu kho 15CG08

Mã đia điểm lưu kho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thăng Long tại Lạng Sơn: 15BCG08

TÊN RÚT GỌN: CTY DT PT THANG LONG

0978392436