Quyết định số 1429/QĐ-TCHQ ngày 22/5/2020 v/v Công nhận hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK ở khu vực biên giới, mã địa điểm lưu kho Công ty TNHH Phương Hoài Dương tại Cao Bằng là: 11G2C04

Mã địa điểm lưu kho Công ty TNHH Phương Hoài Dương tại Cao Bằng là: 11G2C04

TÊN RÚT GỌN: CT PHUONG HOAI DUONG

0978392436