Quyết định số 1405/QĐ-TCHQ v/v Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK hàng hóa tập trung của Công ty TNHH Logistics 379 tại xã Kim Quang, huyện Bát Xát, Lào Cai, Mã địa điểm lưu kho: 13BBC09

Mã địa điểm lưu kho Công ty TNHH Logistics 379 tại xã Kim Quang, huyện Bát Xát, Lào Cai: 13BBC09

TÊN RÚT GỌN: CTY LOGISTICS

0978392436