Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24/5/2023, Ban hành Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2023

Theo Quyết định số 14/2023, danh mục và lộ trình thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ bao gồm:

STT Tên gọi (thiết bị) Tiêu chuẩn quốc gia Lộ trình áp dụng
I. Nhóm thiết bị gia dụng:
1 Bóng đèn huỳnh quang compact TCVN 7896:2015 Từ ngày Quyết định này có hiệu lực
2 Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang TCVN 7897:2013
3 Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang TCVN 8248:2013
4 Bóng đèn huỳnh quang ống thẳng TCVN 8249:2013
5 Quạt điện TCVN 7826:2015
6 Máy giặt gia dụng TCVN 8526:2013
7 Nồi cơm điện TCVN 8252:2015
8 Đèn LED TCVN 11844:2017 Từ ngày 01/4/2025
9 Bếp hồng ngoại TCVN 13373:2021
10 Bếp từ TCVN 13372:2021
11 Tủ mát TCVN 7828:2016
12 Tủ lạnh và tủ đông TCVN 7828:2013 Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2025
TCVN 7828:2016 Từ ngày 01/4/2025
13 Bình đun nước nóng có dự trữ TCVN 7898:2009 Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2025
TCVN 7898:2018 Từ ngày 01/4/2025
14 Máy điều hòa không khí không ống gió TCVN 7830:2015 Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2025
TCVN 7830:2021 Từ ngày 01/4/2025
15 Máy thu hình TCVN 9536:2012 Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2025
TCVN 9536:2021 Từ ngày 01/4/2025
II. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại:
1 Máy photocopy TCVN 9510:2012 Từ ngày Quyết định này có hiệu lực
2 Máy in TCVN 9509:2012
3 Màn hình máy tính TCVN 9508:2012
4 Tủ giữ lạnh thương mại TCVN 10289:2014
5 Máy tính xách tay TCVN 11848:2021 Từ ngày 01/4/2025
6 Máy tính để bàn TCVN 13371:2021
III. Nhóm thiết bị công nghiệp:
1 Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc TCVN 7540-1:2013 Từ ngày Quyết định này có hiệu lực
2 Máy biến áp phân phối TCVN 8525:2015
3 Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố TCVN 12666:2019 Từ ngày 01/4/2025
4 Nồi hơi trong các xí nghiệp công nghiệp TCVN 8630:2010 Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2025
TCVN 8630:2019 Từ ngày 01/4/2025

Quyết định số 14 cũng ban hành danh mục và lộ trình áp dụng cụ thể đối với các tổ máy phát điện bằng than, khí trong các nhà máy nhiệt điện có hiệu suất thấp không được phép xây mới. Bao gồm:

– Không phê duyệt chủ trương đầu tư các nhà máy nhiệt điện phát điện bằng than, khí có hiệu suất năng lượng thấp hơn hiệu suất quy định tương ứng với dải công suất của tổ máy phát điện được quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

– Không cho phép vận hành tổ máy phát điện bằng than, khí có hiệu suất tại thời điểm bắt đầu đưa vào vận hành thương mại thấp hơn hiệu suất quy định tương ứng với từng dải công suất của tổ máy được quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Về tổ chức thực hiện, Quyết định nêu rõ, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các thành phố trực thuộc trung ương triển khai các giải pháp hỗ trợ thực hiện loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ, các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới quy định tại Quyết định này…

 

0978392436