Quyết định số 1363/QĐ-TCHQ v/v Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (của Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh), MÃ ĐỊA ĐIỂM Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí: 45B1C01

MÃ ĐỊA ĐIỂM Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí: 45B1C01

TÊN RÚT GỌN: CTY KD SAN PHAM KHI

0978392436