QUYẾT ĐỊNH 583/QĐ-TCHQ NGÀY 22/03/2019 VỀ DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU RỦI RO VỀ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA VÀ ÁP DỤNG MỨC THUẾ DO TỔNG CỤC TRƯỞNG TCHQ BAN HÀNH

583_QD-TCHQ_m_443002

 

BIỂU THUẾ XNK 2022 FILE EXCEL, SONG NGỮ MỚI CẬP NHẬT MỚI NHẤT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0938081679