Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 69/2018/NĐ-CP về quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể như sau: – Thương nhân Việt Nam không là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu và thực hiện các hoạt động khác có liên quan … Đọc tiếp Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, Nghị định 69/2018/NĐ-CP