QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KIỂM XƯỞNG, KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT CHO HÀNG SẢN XUẤT XUẤT KHẨU, HÀNG GIA CÔNG

Bước 1: Doanh nghiệp cần chuẩn bị hộ hồ sơ để nộp cho hải quan sản xuất xuất khẩu, hải quan gia công.

Tùy theo sản phẩm, mặt hàng cụ thể mà doanh nghiệp cần cung cấp giấy tờ khác nhau, nhưng có thể gom lại một số giấy tờ thường có như sau:

  1. Giấy Đăng ký Kinh Doanh
  2. Bảng lương công nhân
  3. Hợp đồng thuê đất có công chứng
  4. Giấy chủ quyền đất có công chứng
  5. Danh mục máy móc thiết bị và hóa đơn đi kèm
  6. Cam kết thanh toán qua ngân hàng

Bước 2: Hải quan xuống kiểm xưởng xem xét thực tế và ra biên bản kết luận

Doanh nghiệp cần nắm rõ các vấn đề hải quan sẽ hỏi để được chấp nhận

Bước 3: Mở tài khoản gia công, sản xuất xuất khẩu của công ty trên hệ thống hải quan

Doanh nghiệp khai mẫu 12 lên hệ thống V5, hải quan sẽ mở tài khoản cho phép khai tờ khai loại hình sản xuất xuất khẩu, loại hình gia công.

Bước 4: Tiến hàng hợp đồng gia công, hợp đồng sản xuất xuất khẩu

Doanh nghiệp bắt đầu nhập khẩu và sản xuất sản phẩm và đăng ký mở tờ khai sản xuất xuất khẩu, tờ khai gia công bình thường

 

TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN XUẤT NHẬP KHẨU, LOGISTICS, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN, CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ…

0978392436