DN sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài được cấp mã năm 2021 phải bổ sung hồ sơ trước ngày 30/6/2023, 2359/BVTV-ATTP, dịch vụ làm hồ sơ bổ sung mã xuất khẩu sang Trung Quốc

Mã Ciq

Quy định Quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Trung Quốc, DN sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài được cấp mã năm 2021 phải bổ sung hồ sơ trước ngày 30/6/2023, 2359/BVTV-ATTP

2359/BVTV-ATTP DN sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài được cấp mã năm 2021 phải bổ sung hồ sơ trước ngày 30/6/2023, sau ngày này nếu DN chưa bổ sung hồ sơ sẽ bị khóa mã

China Customs Gacc Registration
China Customs Gacc Registration

Công hàm 353 ngày 27/09/2021(Bản dịch không chính thức).

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA

CỤC THỰC PHẨM TỔNG CỤC HẢI QUAN trả lời về đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài

 

Kính gửi: Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

 

Để đảm thương mại thực phẩm xuất nhâp khẩu của phía Việt Nam vào Trung Quốc tiến hành bình thương sau khi Lệnh số 248 của Tổng cục Hải quan “Quy định Quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Cộng hoà nhân dân Trung Hoa” (sau đây gọi tắt là Quy định đăng ký) có hiệu lực, nay chúng tôi xin thông báo các vấn đề có liên quan về đăng ký và quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài như sau:

 1. Đối với Trường hợp doanh nghiệp sản xuất nước ngoài phải được cơ quan thẩm quyền giới thiệu đăng ký

(1) Đối với các doanh nghiệp nước ngoài đã đăng ký thuộc 4 loại sản phẩm (thịt và sản phẩm từ thịt; sản phẩm thuỷ sản; sản phẩm sữa; tổ yến và sản phẩm từ tổ yến) thì đăng ký tiếp tục có hiệu lực.

(2) Đối với các doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu lần đầu sang Trung Quốc thuộc 04 loại thực phẩm nói trên, Tổng cục Hải quan Trung Quốc căn cứ Lệnh số 249 (Điều 11 đến Điều 17) “Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa” của Tổng cục Hải quan tiến hành đánh giá, kiểm tra đối với Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và tình hình an toàn thực phẩm của quốc gia (vùng lãnh thổ) nước ngoài, xác định yêu cầu kiểm nghiệm, kiểm dịch tương ứng. Sau khi hoàn thành việc đánh giá, thẩm tra sẽ xác định các yêu cầu kiểm nghiệm, kiểm dịch tương ứng, trước ngày 31/12/2021 cơ quan thẩm quyền của Việt Nam có thể căn cứ theo các quy định có liên quan tại Điều 8 của “Quy định đăng ký” giới thiệu các doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu 04 sản phẩm này hoặc cũng có thể theo phương thức hiện hành để giới thiệu đăng ký.

(3) Đối với doanh nghiệp sản xuất nước ngoài của 14 loại sản phẩm (bao gồm: ruột (lòng), sản phẩm ong, trứng và sản phẩm từ trứng, Dầu ăn và nguyên liệu dầu, thực phẩm hỗn hợp từ bột mỳ, ngũ cốc thực phẩm, sản phẩm ngũ cốc công nghiệp và mạch nha, rau tươi và rau tách nước, đậu khô, gia vị, các loại hạt và hạt giống, quả khô, hạt ca cao và hạt cà phê chưa rang, thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt, thực phẩm chức năng), đề nghị cơ quan thẩm quyền của phía Việt Nam trước ngày 31/10/2021 tổng hợp từ ngày 01/01/2017 đến nay toàn bộ các doanh nghiệp đã xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc có trong “Danh mục thực phẩm đã có giao thương” (theo phụ lục 1) và điền vào “Danh sách đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài” (theo phụ lục 2) và “Tuyên bố về tính phù hợp của doanh nghiệp đăng ký giới thiệu” theo mẫu tại phụ lục 3 gửi cho Cục An toàn thực phẩm Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan sẽ căn cứ theo danh sách các doanh nghiệp liên quan do cơ quan thẩm quyền của Việt Nam giới thiệu đúng theo thời hạn nêu trên để đẩy nhanh việc thẩm tra, cấp đăng ký. Trong trường hợp không cung cấp danh sách doanh nghiệp đúng hạn, từ ngày 01/11/2021, các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài sẽ tiến hành xin đăng ký theo quy định có liên quan tại Điều 8 của “Quy định đăng ký”.

(4) Nếu đã có quy định riêng đối với các tài liệu xin đăng ký và phương thức đăng ký cho doanh nghiệp liên quan sản phẩm nêu trên giữa Cơ quan thẩm quyền Việt Nam và Tổng cục Hải quan thì sẽ căn cứ theo quy định đó để thực hiện.

(5) Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đã đăng ký đối với 18 sản phẩm nói trên nếu chưa hoàn chỉnh thông tin và tài liệu kiểm tra, đề nghị cơ quan thẩm quyền của Việt Nam phối hợp bổ sung đầy đủ các thông tin có liên quan thông qua Ứng dụng quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài trước ngày 30/6/2023.

 1. Doanh nghiệp sản xuất nước ngoài tự đăng ký

Đề nghị cơ quan thẩm quyền của phía Việt Nam thông báo với các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm ngoài 18 sản phẩm nói trên, sau ngày 01/11/2021 có thể truy cập Hệ thống ứng dụng quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài, căn cứ theo các quy định có liên quan tại Điều 9 “Quy định đăng ký” để tiến hành đăng ký thông qua Cổng Thương mại Quốc tế Một cửa (www.singlewindow.cn).

 1. Về thời gian hiệu lực đăng ký

Các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài đã được đăng ký sẽ được Tổng cục Hải quan xác định cụ thể thời gian hiệu lực và hết hạn của đăng ký. Từ 6 đến 3 tháng trước khi thời hiệu đăng ký hết hiệu lực, các doanh nghiệp sẽ phải thực hiện việc đăng ký gia hạn theo quy định có liên quan tại Điều 20 của “Quy định đăng ký”, nếu không thực hiện gia hạn đăng ký theo quy định sẽ bị huỷ đăng ký.

 1. Về trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất nước ngoài và cơ quan thẩm quyền nước ngoài

Cơ quan thẩm quyền hoặc doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu Việt Nam phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh và hợp pháp của các tài liệu giao nộp. Cơ quan thẩm quyền của Việt Nam nên quản lý hiệu quả đối với các doanh nghiệp đã đăng ký tại Trung Quốc và đôn đốc các doanh nghiệp đăng ký tại Trung Quốc đảm bảo việc đáp ứng điều kiện đăng ký trong suốt thời gian có hiệu lực của đăng ký. Phát hiện không phù hợp yêu cầu đăng ký đề nghị căn cứ theo Điều 22 “Quy định đăng ký” chủ động áp dụng các biện pháp.

Trân trọng.

Phụ lục:

 1. Danh mục thực phẩm nhập khẩu đã có giao thương
 2. Danh sách đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài.
 3. Tuyên bố sự phù hợp của doanh nghiệp được giới thiệu đăng ký (tham khảo mẫu)

 

Ngày 27 tháng 9 năm 2021

Cục An toàn thực phẩm – Tổng cục Hải quan

 

 

 

Phụ lục I

DANH MỤC THỰC PHẨM NHẬP KHẨU ĐÃ CÓ GIAO THƯƠNG

 

 

Quốc gia           (vùng lãnh thổ) Thực phẩm nguồn gốc từ thực vật Thực phẩm chế biến
Việt Nam Hoa hồi, lá lốt (hoa), Mít khô, Đinh hương, Đậu khấu, Quả hạch Brazil khô (bao gồm các loại quả hạch Brasil khác, quả Bào ngư), Dứa khô, Đậu đỏ khô, Cau khô, Óc chó khô tách vỏ/chưa tách vỏ, Hạt dẻ cười tách vỏ/chưa tách vỏ, Hạt mắc ca khô, Hạt phỉ khô (hạt dẻ), Đỗ xanh khô, Quả sung khô, Chuối khô (chuối tiêu, chuối tây), Hạt điều khô, Dừa khô, Cùi dừa khô, Khoai sọ khô, Dừa biển khô (Lodoicea maldivica), Hạt dưa đỏ, Hồ tiêu, Lạc, Nghệ, Hạt thì là, Hạnh nhân đắng, Hạnh nhân ngọt, Ớt khô, Hạt hương nhu (hạt é (Occimum Gratissimum) , Vải quả khô, Hạt sen, Long nhãn khô, Hạt ý dĩ (hạt bo bo, hạt mạch) tách vỏ, Vỏ quế và Hoa quế, Gừng tươi, Hạt đậu tằm tươi hoặc đông lạnh, Cải thảo tươi hoặc đông lạnh, Cải xoăn (cải ngồng) tươi hoặc đông lạnh, Ớt tươi hoặc đông lạnh (gồm cả ớt ngọt), Hành (Allium fistulosum) tươi hoặc đông lạnh, Củ mài (Dioscorea oppositifolia L.) tươi hoặc đông lạnh, Đậu Hà Lan tươi hoặc đông lạnh (tách vỏ/không tách vỏ), Hành tây (củ) tươi và đông lạnh, Bột lúa mì, Lúa mạch, Quả cọ và hạt cọ dầu, Vừng, Bột mỳ nhồi, Dầu thực vật. Hạt cà phê

 

Phụ lục II

Quốc gia (vùng lãnh thổ):

Country(region)

Tên cơ quan chủ quản:

Name of competent authority

Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm

List of Overseas Manufacturers of Imported Food Applying for Registration

Loại sản phẩm

Product Category

Thứ tự No. Số đăng ký
Registration No.
Tên doanh nghiệp
Name of Manufacturers
Địa chỉ đăng ký
Address of Manufacturers
Châu/Tỉnh/Khu
State/Province/District
Thành phố
City
Loại hình doanh nghiệp
Type
Sản phẩm đăng ký Products for Approval Mã HS               HS code Ngày gần đây xuất khẩu sang Trung Quốc               Latest date of trade to China
 

Hướng dẫn ghi/Filling instruction

Loại hình Doanh nghiệp: PP-Doanh nghiệp chế biến;CS-Doanh nghiệp kho lạnh; DS – Doanh nghiệp bảo quản nhiệt độ thường
Type: PP-Processing Plant; CS-Cold Store;  DS – Dry store
Sản phẩm đăng ký: Chỉ điền những sản phẩm trong Danh mục thực phẩm nhập khẩu đã có giao thương, không được điền những sản phẩm ngoài danh mục này.

Products for Approval:                                                                                                                                                                                     
Mã HS/HS Code: điền 8-10 số mã HS code

 

Biểu này được điền theo nhóm sản phẩm, sản phẩm không cùng nhóm thì được điền theo từng biểu tách riêng.

Loại sản phẩm:  ruột (lòng), sản phẩm ong, trứng và sản phẩm từ trứng, Dầu ăn và nguyên liệu dầu, thực phẩm hỗn hợp từ bột mỳ, ngũ cốc thực phẩm, sản phẩm ngũ cốc công nghiệp và mạch nha, rau tươi và rau tách nước, đậu khô, gia vị, các loại hạt và hạt giống, quả khô, hạt ca cao và hạt cà phê chưa rang, thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt, thực phẩm chức năng.

 1. Ruột (lòng): Là bộ phận của động vật như lòng non, lòng già (đại tràng) và bàng quang của gia súc khỏe mạnh sau khi được gia công đặc thù để cắt bỏ, loại bỏ mỡ, sau đó bóp muối đối với phần còn lại hoặc làm khô; là lớp vỏ để làm xúc xích, lạp xường.
 2. Các sản phẩm từ ong: Là các chất có thể ăn được do ong mật thu thập mật hoa, chất tiết của ong hoặc dịch ngọt cùng hỗn hợp với chất tiết tự thân qua quá trình lên men hoàn toàn tạo thành, và là chất có thể ăn được tạo thành trong quá trình sinh sản tự nhiên hoặc tạo từ công nghệ đặc biệt bao gồm sữa ong chưa, bột sữa ong chúa, phấn hoa ong, bột sữa ong chúa đông khô.
 3. Trứng và sản phẩm từ trứng, trong đó sản phẩm từ trứng bao gồm:

– Sản phẩm lòng trứng: Là sản phẩm chế biến từ trứng với nguyên liệu chính là trứng tươi, sau khi bỏ vỏ, gia công xử lý như cả nguyên trứng, lòng đỏ trứng, lòng trắng trứng

– Sản phẩm trứng khô: Là sản phẩm chế biến từ trứng với nguyên liệu chính là trứng tươi, sau khi bỏ vỏ, gia công xử lý tách đường, làm khô như bột nguyên trứng, bột lòng đỏ trứng, bột lòng trắng trứng.

– Sản phẩm trứng đóng đá: Là sản phẩm chế biến từ trứng với nguyên liệu chính là trứng tươi, sau khi bỏ vỏ, gia công xử lý, cấp đông như trứng đông, lòng đỏ trứng đông, lòng trắng trứng đông.

– Trứng tái chế: Là sản phẩm chế biến từ trứng với nguyên liệu chính là trứng tươi, bổ sung hoặc không bổ sung phụ liệu qua xử lý bằng công nghệ muối … như sản phẩm trứng bắc thảo, trứng muối, lòng đỏ trứng muối.

 1. Dầu ăn và nguyên liệu dầu: Dầu ăn là dầu thực vật dùng đề gia công hoặc ăn được làm từ nguyên liệu dầu thực vật và thông qua tinh luyện, phân tách từ 1 hoặc các loại phương thức khác nhau thành sản phẩm đơn hoặc hỗn hợp. Nguyên liệu dầu là các loại hạt dầu thực vật dùng để tách ép dầu ăn, chủ yếu là lạc và vừng…
 2. Bột mỳ nhồi: Là sản phẩm đông lạnh nấu chín hoặc chưa nấu chin chế biến có nhân làm từ hỗn hợp nhiều loại nguyên liệu và vỏ từ bột mỳ như bánh bao, bánh chẻo …
 3. Ngũ cốc dung làm thực phẩm: Là sản phẩm từ hạt hoặc rễ, thân nhánh của cây trồng như ngũ cốc, chủ yếu gồm các sản phẩm có thể ăn được sau khi sơ chế các loại hạt từ thực vật thân lúa, thân cỏ như gạo, yến mạch, cao lương
 4. Sản phẩm chế biến công nghiệp ngũ cốc và mạch nha: là loại bột mịn có thể ăn được làm từ hạt hoặc rễ, thân nhánh của cây trồng như ngũ cốc, trái cây, nhân hạt thông qua xay nhỏ và sàng mịn hoặc sản phẩm mạch nha hình thành sau khi chế biến tách nước
 5. Rau tươi và rau tách nước và đậu khô: Là rau tươi hoặc sản phẩm rau khô sản xuất từ giữ tươi, tách nước, sấy khô và đậu khô
 6. Hạt cà phê và hạt ca cao chưa rang.
 7. Gia vị: là sản phẩm dùng trực tiếp có nguồn gốc thực vật từ tự nhiên như quả, hạt, hoa, rễ, cành, lá hoặc cả cây có mùi hương, tạo mùi và điều vị.
 8. Quả hạch và hạt: Quả cứng là loại quả bao gồm hạt có vỏ cứng của một loài thực vật thân gỗ, gồm hạt điều, quả óc chó, hạt dẻ, hạnh nhân, hạt mắc ca … Hạt là các loại hạt của các loài thực vật như dưa, quả, rau như hạt bí, hạt dưa…
 9. Quả khô: Là các sản phẩm khô được chế biến từ quả tươi thông qua hình thức chế biến tách nước như phơi, sấy …
 10. Thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt:

– Thực phẩm công thức dành cho trẻ sơ sinh có nguồn gốc từ đậu nành: là loại sản phẩm dạng lỏng hoặc dạng bột dành cho trẻ em được chế biến bằng phương pháp vật lý đối với các nguyên liệu chính từ hạt đậu nành hoặc sản phẩm protetin từ đậu nành có bổ sung vitamin, khoáng chất hoặc các thành phần khác.

– Thực phẩm công thức chuyên dùng cho Y tế đặc biệt: là thực phẩm công thức, phối chế gia công chuyên dùng cho các bệnh nhân có trở ngại, hạn chế trong nhai nuốt, rối loạn tiêu hóa hoặc các bệnh nhân có yêu cầu đặc biệt về chất dinh dưỡng hoặc ăn kiêng. Các loại thực phẩm này phải được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng chỉ định, hướng dẫn dùng gồm ăn trực tiếp sản phẩm hoặc ăn cùng với các loại sản phẩm khác.

– Thực phẩm bổ sung cho trẻ sơ sinh: gồm các loại Thực phẩm đóng hộp và Ngũ cốc bổ sung cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thực phẩm bổ sung đóng hộp cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ là thực phẩm nguyên liệu qua chế biến, xử lý, đóng hộp, sát khuẩn hoặc đóng hộp ở điều kiện vô trùng thương mại, có thể bảo quản ở nhiệt độ thường thích hợp sử dụng làm thực phẩm cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên. Ngũ cốc bổ sung cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ là thực phẩm bổ sung được gia công, chế biến từ các nguyên liệu chủ yếu là 1 hoặc hỗn hợp các loại hạt ngũ cốc chiếm 25% trở lên thành phần chất khô, bổ sung thêm chất tăng cường dinh dưỡng vừa đủ hoặc các chất hỗ trợ khác, thích hợp sử dụng làm thực phẩm cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên.

– Các sản phẩm công thức, chế biến chuyên dụng khác như (như thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm dinh dưỡng thể thao), thực phẩm khác nhằm đáp ứng các điều kiện thể chất hoặc sinh lý đặc thù, thực phẩm ăn kiêng đặc biệt hoặc đáp ứng nhu cầu ăn uống đặc biệt của các bệnh, rối loạn tiêu hóa.

 1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng): là thực phẩm như tên gọi và có tác dụng bảo vệ sức khỏe nhất định hoặc thực phẩm nhằm bổ sung các vitamin, khoáng chất, thích hợp với một bộ phận người đặc thù với tác dụng nâng cao đề kháng cơ thể, không có mục đích chữa bệnh và không có nguy hại cấp tính, mãn tính nào đối với cơ thể người.

 

Phụ lục 3

 

Mẫu thư giới thiệu doanh nghiệp đăng ký tại Trung Quốc của Cơ quan thẩm quyền của quốc gia (vùng lãnh thổ)

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (GACC)

 

 

_____________________(ghi tên Cơ quan thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ) xin giới thiệu doanh nghiệp sản xuất ______________ (ghi tên loại sản phẩm đăng ký) đăng ký tại Trung Quốc và cung cấp danh sách _________ doanh nghiệp đăng ký.

Chúng tôi xin công bố các thông tin của doanh nghiệp giới thiệu đăng ký là xác thực, hoàn chỉnh, có đủ phù hợp với các quy định liên quan của Trung Quốc và __________ (ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ xuất khẩu) và yêu cầu của Quy định Quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đề nghị được đăng ký.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác.

 

Tên Cơ quan thẩm quyền của quốc gia (vùng lãnh thổ)

Đóng dấu

Ngày tháng năm

 

Dịch vụ làm hồ sơ bổ sung mã xuất khẩu tiêu, điều, cafe, thực phẩm sang Trung Quốc

Dịch vụ Chuyên đăng ký mã code để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249
Nhiều DN tự mày mò làm được cấp mã đến khi xuất hàng sang China không được thông quan do không đúng mã hs code hoặc CIQ code tự gây thiệt hại rất lớn như mất nhiều chi phí lưu kho bãi, bị trả hàng quay lại Việt Nam…, vậy nên đăng ký qua Trung tâm XNK Logistics Quốc Tế (Vina Logistics)
CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

NƠI ĐĂNG KÝ MÃ XUẤT KHẨU CHUYÊN NGHIỆP VÀ UY TÍN NHẤT HIỆN NAY
LIÊN HỆ: ĐT/ZALO: 0978392436

https://dangkymagacclenh248.com/ 
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/dich-vu-chuyen-dang-ky-ma-so-de-xuat-khau-sang-trung-quoc.5199/

CIQ code là gì? CIQ là mã liên quan đến các sản phẩm kiểm dịch, quy trình, thành phần của doanh nghiệp được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Trung Quốc kiểm tra và kiểm dịch

 

0978392436