Philippines truyền nhận dữ liệu C/O điện tử qua hệ thống một cửa ASEAN từ ngày 25/02/2020

Anhasean
Philippines đã chính thức thực hiện truyền nhận dữ liệu C/O điện tử thông qua hệ thống một cửa ASEAN, theo Công văn  số 1465/TCHQ-GSQL ngày 10/3/2020 của Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan mới đây đã ban hành công văn số 1465/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về thực hiện C/O điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN.


Philippines là thành viên cuối cùng thực hiện truyền nhận dữ liệu C/O điện tử thông qua hệ thống một cửa ASEAN ngày 25/02/2020 (Nguồn ảnh: Internet)

Theo đó, Philippines là thành viên cuối cùng thực hiện truyền nhận dữ liệu C/O điện tử thông qua hệ thống một cửa ASEAN. Cơ quan Hải quan sẽ thực hiện kiểm tra tiếp nhận C/O mẫu D điện tử do Philippines cấp truyền qua hệ thống một cửa quốc gia. Việc kiểm tra thực hiện theo quy định hiện hành.

Thông báo của Tổng cục Hải quan được căn cứ theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương và trên cơ sở kết quả Phiên họp Tiểu ban Quy tắc xuất xứ lần thứ 32 (SC-AROO 32) thực thi Hiệp định ATIGA (C/O mẫu D) diễn ra từ ngày 24/02 đến ngày 28/02/2020 tại Bandung, Indonesia. Phiên họp thông báo tất cả các nước thành viên thực hiện C/O điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN từ ngày 25/02/2020.

Trước đó, từ ngày 01/01/2018, Việt Nam đã kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN đ trao đổi thông tin C/O mẫu D điện tử với 4 nước gồm: Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Trong năm 2019, Việt Nam đã trao đổi thông tin C/O mẫu D thêm với 04 nước ASEAN gồm: Brunei (01/04/2019), Campuchia (01/07/2019), Myanmar (9/12/2019) và Lào (23/12/2019).

Với việc Philippines tham gia thực hiện truyền nhận dữ liệu C/O điện tử thông qua hệ thống một cửa ASEAN, Việt Nam có thêm thành viên thứ 9 tham gia kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN đ trao đổi thông tin C/O mẫu D.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 31/01/2020, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là165.061 C/O. Tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước ASEAN là 201.652 C/O.

Nguồn https://www.customs.gov.vn/default.aspx

0978392436