3014 /QĐ-TCHQ Về việc ban hành Bảng tương quan mã số thống kê và mã số hàng hóa

  KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/ Khóa ...

60611_11-CONG TY KY THUAT SO VIET_XĐTMS_29.11.2023 – Đơn đề nghị về việc xác định trước mã số

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

5737/TB-TCHQ Kết quả xác định trước mã số Xe tra nạp nhiên liệu và dầu nhờn ATMZ-8 – Vận chuyển nhiên liệu và dầu nhờn

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

5751/TB-TCHQ Kết quả xác định trước mã số Dung dịch nhỏ mắt Vismed

  KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/ Khóa ...

8413/TB-TCHQ Bộ mạch điều khiển chính của thang máy. Bộ mạch vi xử lý trung tâm điều khiển thông tin tín hiệu, hàng là linh kiện

  KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/ Khóa ...

5538/TCHQ-TXNK Vv mặt hàng giấy sản xuất bìa carton

  KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/ Khóa ...

5524, 5342 /TB-TCHQ Kết quả xác định trước mã số PS-SC-12-2-Cable , CSS-24-2-HMS Cable. Dây cáp điện bọc lớp ngoài cùng (jacket) bằng nhựa Lead Free PVC gồm 2 dây điện lõi đồng được bọc lớp cách điện bằng nhựa Foamed PE with Skin

, KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/ Khóa ...

0978392436