716/TB-KĐ2 Mã hs chế phẩm dầu, hs 27079990

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/716-tb-k%C4%902-ch%E1%BA%BF-ph%E1%BA%A9m-d%E1%BA%A7u-hs-27079990.1489/ ...

721/TB-KĐ2 Mã hs chế phẩm làm sạch bề mặt mạ 1621-5G hs 38140000

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/721-tb-k%C4%902-ch%E1%BA%BF-ph%E1%BA%A9m-l%C3%A0m-s%E1%BA%A1ch-b%E1%BB%81-m%E1%BA%B7t-m%E1%BA%A1-1621-5g-hs-38140000.1490/ ...

MÃ HS CODE

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/forums/hs-code.78/ HS CODE là gì? Cách Tra cứu như thế nào? Chú Giải HS CODE ...

Công văn số 2787/TCHQ-TXNK ngày 29/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Sử dụng kết quả phân tích, giám định

Công văn số 2787/TCHQ-TXNK ngày 29/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Sử dụng kết ...

PHÂN BIỆT NHÃN MÁC IN ẤN VÀ ẤN PHẨM QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI (ÁP PHÍCH, TỜ RƠI, CATALOGUE,…)

– Nếu xác định quy cách, kích thước và các thông tin được in ấn ...

0978392436