Những yếu tố làm nên thành công của xuất khẩu năm 2019

Đứng trước kỳ vọng về thành tích xuất khẩu năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã điểm lại một số điểm nhấn xuất khẩu năm 2019 và những yếu tố góp phần làm nên gam màu rực rỡ của bức tranh này.

Nguồn TCCT: http://tapchicongthuong.vn/video/nhung-yeu-to-lam-nen-thanh-cong-cua-xuat-khau-nam-2019-68239.htm

0978392436