Những lưu ý khi chuyển nhượng nhà xưởng cho doanh nghiệp chế xuất

Unnamed 2

(HQ Online) – Tổng cục Hải quan vừa có văn bản trả lời Công ty TNHH Y-TEC Việt Nam liên quan đến việc thanh lý nhà xưởng cho doanh nghiệp chế xuất.

Tổng cục Hải quan cho biết, công ty bán cho doanh nghiệp chế xuất công trình Trung tâm kỹ thuật và Nhà máy sản xuất thì các thiết bị được bán kèm theo có nguồn gốc nhập khẩu hoặc được mua từ nội địa thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 51 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Công ty căn cứ thực tế hoạt động xây dựng các công trình để xác định nguồn gốc thiết bị được bán kèm theo Trung tâm kỹ thuật và Nhà máy sản xuất.

Cụ thể, đối với thiết bị được mua từ nội địa (không phải làm thủ tục nhập khẩu) hoặc thiết bị có nguồn gốc nhập khẩu nhưng đã thực hiện đầy đủ chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu khi Công ty đang hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất thì không phải làm thủ tục hải quan và kê khai nộp thuế khi chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất.

Đối với thiết bị có nguồn gốc nhập khẩu (bao gồm nhập khẩu từ nước ngoài, từ nội địa, từ doanh nghiệp chế xuất) chưa thực hiện đầy đủ chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu thì trước khi thực hiện chuyển nhượng cho doanh nghiệp chế xuất khác, công ty thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

N.Linh

Nguồn Hải quan online https://haiquanonline.com.vn/nhung-luu-y-khi-chuyen-nhuong-nha-xuong-cho-doanh-nghiep-che-xuat-125998.html

0978392436