Người thông minh: Muốn sống an ổn cả đời, tuyệt đối không phạm phải 3 điều

Photo1583037570020 1583037570301 Crop 15830375910841484776247

Người sống trên đời nên nhìn nhận rõ cuộc sống và chính mình. Một người sống mà không có đạo đức, dù tranh giành được vị trí cao đi nữa, cũng khó làm người bên dưới tin phục.

Nan Huaijin – Giáo viên tinh thần nổi tiếng của Trung Quốc đương đại từng nói, con người có 3 sai lầm cơ bản không nên mắc phải:

Thứ nhất: Đức mỏng mà ngôi cao.

Thứ hai: Trí nhỏ mà mưu lớn.

Thứ ba: Sức yếu mà “đảm” nặng.

Ba câu này ý chỉ những người đạo đức kém mà muốn ngồi địa vị cao, trí tuệ chưa đủ nhưng luôn mưu cầu việc quá lớn; năng lực yếu kém nhưng luôn thích đảm nhận những trách nhiệm nặng nề.

Những người như vậy, rất dễ tự rước họa vào mình.

Người thông minh: Muốn sống an ổn cả đời, tuyệt đối không phạm phải 3 điều - Ảnh 1.

1. Đức mỏng mà ngôi cao

Khi thấy mô tả như vậy, đa số mọi người đều nghĩ đến Tần Thủy Hoàng.

Tần Thủy Hoàng dựa vào năng lực của mình mà thống nhất 6 nước rồi ngồi lên ngôi hoàng đế. Nhưng cuối cùng ông cũng bị lật đổ vì đã coi thường ý kiến người dân và thực hiện chính sách chuyên chế khắc nghiệt.

Thế nên, ngoài năng lực ra, đạo đức cũng thực sự rất quan trọng.

Thậm chí theo quan niệm của ông bà ta ngày xưa, chỉ những người có đạo đức cao mới có thể đảm nhận những chức vụ lớn. Mà đạo đức của cấp trên quan trọng hơn nhiều so với năng lực của họ.

Nếu một người có tài nhưng không có đức, dù tạm thời ngồi được trên ngôi cao đi nữa, cũng sẽ nhanh chóng bị sụp đổ.

Hoàng đế Tùy Dạng Đế là một bạo chúa được cả thế giới công nhận, không phải vì ông ấy không có tài hoa và năng lực.

Những bài thơ ông ấy từng viết được người người khen ngợi là uyên bác. Ông ấy cũng là người thiết lập hệ thống thi cử, khôi phục Quốc Tử Giám…

Tuy năng lực của Tùy Dạng Đế rất mạnh, nhưng nhân phẩm ông ta lại kém kinh khủng. Ông ấy giết cha giết anh để đoạt ngôi, bị sử sách miêu tả là người hoang dâm vô độ, xa xỉ lãng phí.

“Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó, nhưng có tài mà không có đức cũng chỉ là người vô dụng.” Câu nói này do chính Bác Hồ đã nói.

Làm việc gì cũng vậy, đạo đức thực sự rất quan trọng. Một lãnh đạo có nhân phẩm tốt mới có thể dẫn dắt và đào tạo ra nhiều nhân viên ưu tú, cũng như giúp tổ chức đó phát triển được lâu dài hơn.

Người sống trên đời nên nhìn nhận rõ cuộc sống và chính mình.

Một người sống mà không có đạo đức, dù tranh giành được vị trí cao đi nữa, cũng khó làm người bên dưới tin phục.

Người thông minh: Muốn sống an ổn cả đời, tuyệt đối không phạm phải 3 điều - Ảnh 2.

2. Trí nhỏ mà mưu lớn

Tây Sở Bá Vương – Hạng Vũ, một vị tướng quân nổi tiếng, từng là người muốn tranh chấp ngôi vị với Hán Cao Tổ.

0978392436