BIỂU THUẾ EVFTA

https://camnangxnk-logistics.net/bieu-thue-xnk-2020-song-ngu-moi-nhat/

 

Nghị định số 111/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 – 2022

BIEU THUE XNK 2020.10.02

Tải Biểu Thuế file EXCEL Bieu-thue-evfta-2020-ban-dep-excel

0978392436