Nghị định 46/2020/NĐ-CP 09/04/2020 Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan

NĐ 46 (09.4.20,hluc 01.6.20) Tthq Quá Cảnh Asean

Xem NĐ 46 (09.4.20,hluc 01.6.20) TTHQ quá cảnh ASEAN

0978392436