Mã Miễn Giảm Không chịu thuế nhập khẩu

Ma Mien Giam Cac Loai Hinh
STT TÊN  TÊN MÔ TẢ 
1 NG Hàng hóa được giảm thuế nhập khẩu
2 XG Hàng hóa được giảm thuế xuất khẩu
3 XN011 Hàng TNTX, TXTN tham dự hội chở triển lãm
4 XN012 Hàng TNTX, TXTN phục vụ công việc trong thời hạn nhất định
5 XN013 Hàng TNTX, TXTN phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài
6 XN014 Hàng TNTX, TXTN cho thể thao, văn hóa, nghệ thuật, khác
7 XN015 Hàng TNTX, TXTN thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm
8 XN016 Hàng TNTX, TXTN thay thế sửa chữa, cung ứng tàu biển tàu bay
9 XN017 Hàng TNTX, TXTN để bảo hành, sửa chữa, thay thế
10 XN018 Hàng TNTX, TXTN quay vòng
11 XN019 Hàng kinh doanh TNTX, TXTN trong thời hạn
12 XN020 Tài sản di chuyển
13 XN021 Quà biếu, quà tặng
14 XN030 Hàng của đối tượng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao
15 XN050 Hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh
16 XN061 Hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi
17 XN062 Hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào địa bàn được ưu đãi
18 XN063 Hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA
19 XN064 Hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án quy mô từ 6000 tỷ trở lên
20 XN065 Hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định DA tại nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên
21 XN066 Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp công nghệ cao, KH&CN, TC KH&CN
22 XN070 Giống cây trồng, vật nuôi cho dự án nông, lâm, ngư nghiệp
23 XN071 Giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
24 XN081 Hàng nhập khẩu cho dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực ưu đãi
25 XN082 Hàng nhập khẩu cho dự án đầu tư mở rộng thuộc địa bàn ưu đãi
26 XN083 Hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ODA mở rộng
27 XN084 Hàng nhập khẩu cho dự án nông, lâm, ngư nghiệp mở rộng
28 XN085 Hàng nhập khẩu cho dự án mở rộng quy mô từ 6000 tỷ trở lên
29 XN086 Hàng nhập khẩu DA mở rộng tại nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên
30 XN090 Hàng nhập khẩu được miễn thuế lần đầu
31 XN100 Hàng nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí
32 XN111 Hàng nhập khẩu của cơ sở đóng tàu
33 XN112 Sản phẩm tàu biển xuất khẩu của cơ sở đóng tàu
34 XN120 Hàng nhập khẩu cho sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm
35 XN130 Hàng nhập khẩu cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
36 XN131 Hàng nhập khẩu cho ươm tạo công nghệ, ươm tạo DN KH&CN, đổi mới CN
37 XN140 Hàng nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư được miễn thuế 5 năm
38 XN141 Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp công nghệ cao, DN KH&CN, TC KH&CN được miễn thuế 05 năm
39 XN150 Hàng nhập khẩu được sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu Phi thuế quan
40 XN160 Hàng tạm nhập tái xuất để phục vụ dự án ODA
41 XN170 Hàng nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư theo QĐ 33/2009/QD-TTg
42 XN180 Hàng nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế
43 XN190 Hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế
44 XN200 Hàng hóa có trị giá hoặc số tiền thuế dưới mức tối thiểu
45 XN210 Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu
46 XN220 Hàng mẫu: Ảnh, phim, mô hình thay thế hàng mẫu, ấn phẩm quảng cáo
47 XN230 Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế
48 XN240 Hàng hóa nhập khẩu phục vụ in, đúc tiền
49 XN251 Hàng hóa xuất khẩu để bảo vệ môi trường
50 XN252 Hàng hóa nhập khẩu để bảo vệ môi trường
52 XN260 Hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo giục
53 XN500 Hàng miễn thuế theo K20, D12, ND 87/2010/ND-CP
54 XN501 Hàng miễn thuế theo K23, D16, Luật 107/2016/QH13
55 XN502 Miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phòng dịch NCOV
56 XN600 Vật liệu xây dựng đưa vào khu phi thuế quan theo TT 11/2012/TT-BTC
57 XN710 Hàng nông sản nhập khẩu do Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia
58 XN900 Hàng nhập khẩu, xuất khẩu khác
59 XN910 Hàng nhập khẩu, xuất khẩu khác
60 XN920 Hàng hóa nhập khẩu theo tổ hợp, dây chuyền
61 XNG81 Hàng nhập khẩu để gia công cho nước ngoài (Đối tượng miễn thuế nhập khẩu)
62 XNG82 Sản phậm gia công xuất trả nước ngoài (đối tượng miễn thuế xuất khẩu)
63 XNG83 Hàng xuất khẩu để gia công cho Việt Nam (đói tượng miễn thuế xuất khẩu)
64 XNG84 Sản phẩm gia công nhập trả về Việt Nam (đối tượng miễn thuế nhập khẩu)
65 XNG90 Hàng hóa khác
66 XNK10 Hàng vận chuyển quá cảnh, chuyển khẩu
67 XNK20 Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại
68 XNK31 Hàng từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài
69 XNK32 Hàng nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan
70 XNK33 Hàng từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác
71 XNK40 Hàng xuất khẩu là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của nhà nước
72 XNK90 Hàng hóa khác

 

I. KHÓA HỌC KHAI TỜ KHAI HẢI QUAN TỪ A-Z 

1. Nắm vững các chỉ tiêu khai báo tờ các loại hình: khai xuất, nhập khẩu, gia công, sxxk, xnk tại chỗ…

2. Phân biệt mã loại hình khai báo phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

3. Nắm vững các chứng từ cần thiết phục vụ KBHQ, các giấy phép xuất nhập khẩu, giấy kiểm tra chuyên ngành,…

4. Các chính sách hiện hành về các mặt hàng cấm xuất nhập khẩu, nhập khẩu máy móc dây chuyền cũ, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường, tiêu thụ đặc biệt,…

5. Hiểu và vận dụng HS code căn bản, xác định trước Hs code và thuế dự kiến phải đóng.

6. Cách vận dụng ưu đãi thuế quan và khai báo CO trên tờ khai.

7. Ngoài việc thành thục khai báo hải quan, học viên sẽ được hướng dẫn thêm về quy trình, thủ tục xuất nhập khẩu thực tế,…

8. Thủ tục hủy, bán phế liệu phế phẩm, thanh lý máy móc các loại hình

9. Phân biệt các loại hình cần báo cáo quyết toán và định mức theo quy định của Hải Quan

10. Những lưu ý đối với thủ tục hải quan trong và sau thông quan

11. Nắm được các quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan

12. Được tham gia nhóm tư vấn hỗ trợ dành riêng cho học viên đã học tại trung tâm

13. Được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học thực tế khai quan tại trung tâm (phù hợp với bạn đang nhu cầu chuyển việc)

14 Các mẹo, kỹ năng mềm xử lý tình huống phát sinh trong quá trình khai báo và làm thủ tục hq

15. Được giảm giá từ 10%-30% các khóa học khác đang mở tại trung tâm 

https://zalo.me/g/eggnsn885

Đt/Zalo 0978392436

II. LỚP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN HỌC VÀ THỰC HÀNH THỰC TẾ

SỐ LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: TRUNG BÌNH 3 GIẢNG VIÊN/LỚP BCQT ĐẾN TỪ DNCX, SXXK, GIA CÔNG

GIÁO TRÌNH BÀI BẢN, VĂN BẢN MỚI NHẤT + THỰC HÀNH

Học phí 3triêu đồng, 

Sau khi các bạn học xong sẽ hỗ trợ đến khi thành thạo

Bạn nào học thì vào nhóm https://zalo.me/g/bklmwy030

ĐT/Zalo: 0978392436

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-bao-cao-quyet-toan-sxxk-gia-cong-dncx-chat-luong-cao-hoc-that-lam-that.714/

III. NHẬN LÀM DỊCH VỤ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN (BCQT) UY TÍN, CHUYÊN NGHIỆP CÁC LOẠI HÌNH SXXK, GC, CX LIÊN HỆ 0978392436

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/nhan-lam-dich-vu-bao-cao-quyet-toan-sxxk-gc-cx-lien-he-0978392436.1088/

0978392436