Mã địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung tại KCN Minh Phương Đình Vũ, Hải Phòng, Chi nhánh Công ty Cổ phần đối tác Chân Thật, KNQ CN CTY CHAN THAT: 03CCW07

Tên rút gọn trên hệ thống là KNQ CN CTY CHAN THAT.

Mã địa điểm lưu kho là 03CCW07;

Mã đường biển/đường hàng không, đường sông là VNNRP;

Mã đường bộ/đường sắt là VNNRPL

0938081679