Mã địa điểm Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh Hà Nội

M A I M Ch Th Ng Quan Ch B O Thu C C Kho Thu C Chi C C H I Quan Chuy N Ph T Nhanh H N I

Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh TP. Hà Nội

Mã Chi cục: 01DD
+ Tên rút gọn trên hệ thống: CCHQCPNHN

– Mã đội thủ tục:
+ Đội Thủ tục hàng hóa XNK1: 01
+ Đội Thủ tục hàng hóa XNK2: 02

3. Mã địa điểm chờ thông quan / địa điểm đích bảo thuế các kho thuộc Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Hà nội) áp dụng từ ngày 01/02/2020:

– Fedex – KHO FEDEX – 01DDEA0
– Liên tỉnh – KHO LIEN TINH – 01DDEB0
– DHL – KHO DHL – 01DDEC1
– EMS – KHO EMS – 01DDEC2
– Hợp nhất – KHO HOP NHAT – 01DDEC3
– UPS – CTY CP UPS Viet Nam – 01DDECB
– TNT – TNT EXPR WORLDWIDE – 01DDECC

Hn Ng D N Khai H I Quan Vnaccs T I Chi C C H I Quan Chuy N Ph T Nhanh N I B I H S C S N H N I
Hn Ng D N Khai H I Quan Vnaccs T I Chi C C H I Quan Chuy N Ph T Nhanh N I B I H S C S N H N I
Hn Ng D N Khai H I Quan Vnaccs T I Chi C C H I Quan Chuy N Ph T Nhanh N I B I H S C S N H N I Theo C Ng V N 374 Tchq Gsql Ng Y 16 01 2020
Hn Ng D N Khai H I Quan Vnaccs T I Chi C C H I Quan Chuy N Ph T Nhanh N I B I H S C S N H N I Theo C Ng V N 374 Tchq Gsql Ng Y 16 01 2020

XEM Mã HQ CPN CV 374 1-2-20 2020-02-22 at 16.19.27

Cập nhật Mã địa điểm chờ thông quan / địa điểm đích bảo thuế các kho thuộc Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh áp dụng từ ngày 01/02/2020.

 

0978392436