Mã Chi cục HQ Vĩnh Phúc (01PR), Địa điểm lưu kho Chi cục HQ Vĩnh Phúc (01PRCPR), Địa điểm lưu kho ALSC (01B1A04), Địa điểm lưu kho CT DVHH NOI BAI NCTS (01B1A02)

Chi Cục Hq Vĩnh Phúc
STT Mã HQ Bộ phận xử lý Địa điểm lưu kho Tên địa điểm lưu kho Mã địa điểm dỡ hàng Ghi chú
1 01PR Chi cục HQ Vĩnh Phúc 01PROZZ DIEM LUU HH XK 01PR VNZZZ Tuyến đường VC: Bình Xuyên – Bình Xuyên, thời gianVC: 20 p,Hang tap ket tai kho cty
2 01PR Chi cục HQ Vĩnh Phúc 01B1A04 CT TNHH MTV ALSC VNHAN ĐCCK: Tuyến đường: Nội Bài- Vĩnh Phúc, (30km, 1 giờ) hàng vận chuyển về kho công ty
3 01PR Chi cục HQ Vĩnh Phúc 01B1A02 CT DVHH NOI BAI NCTS VNHAN ĐCCK: Tuyến đường: Nội Bài- Vĩnh Phúc, (30km, 1 giờ)hàng vận chuyển về kho công ty
4 01PR Chi cục HQ Vĩnh Phúc 01PRCPR CCHQ VINH PHUC VNZZZ Tuyen duong van chuyen: HN-VP (60Km/2h); hàng mới 100%
5 01PR Chi cục HQ Vĩnh Phúc 03TGC13 CFS CT LIEN VIET LOG VNHPN
6 01PR Chi cục HQ Vĩnh Phúc 20BBC19 CP XNK TAN DAI DUONG VNMOCT
0978392436