Lưu ý khi xuất khẩu khẩu trang vào thị trường EU

Eu

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển nhận được thông tin từ một doanh nghiệp Đan Mạch về việc một số doanh nghiệp Việt Nam dùng CE được cấp bởi các tổ chức không được EU công nhận để xuất khẩu trang thiết bị, vật tư y tế vào EU. Về vấn đề này, Thương vụ đã có hướng dẫn chi tiết về CE. Đề nghị doanh nghiệp tham khảo trước khi xuất khẩu vào EU.

Chứng nhận CE đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường EU:
https://vietnordic.com/2020/04/chung-nhan-ce-doi-voi-hang-hoa-luu-thong-tren-thi-truong-eu/
 
Danh sách các cơ quan chịu trách nhiệm về CE ở các nước EU:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/in-your-country_en
 
Danh sách các cơ quan cấp CE cho trang thiết bị y tế được EU công nhận:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&sort=name&dir_id=13&fbclid=IwAR1LZCJ31bLrWji8pG6PUvs6OwunRF2Uf59S-mpnc_B6vT4mcdRKJxbP6go

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Ai-xơ-len, Na uy, Lát-vi-a)
0978392436