LỊCH HỌC
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC

KHÓA HỌC CƠ SỞ Lịch khai giảng Thời gian Giảng viên dự kiến
Khóa học Xuất nhập khẩu thực tế cho người mới bắt đầu E6 Đường số 19, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, HCM 1/1/2020 18h30-21h00 Hoàng Thị Lệ Huyền
Khóa học Xuất nhập khẩu thực tế cho người mới bắt đầu E6 Đường số 19, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, HCM 1/1/2020 18h30-21h00 Hoàng Thị Lệ Huyền
Khóa học Xuất nhập khẩu thực tế cho người mới bắt đầu E6 Đường số 19, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, HCM 1/1/2020 18h30-21h00 Hoàng Thị Lệ Huyền