Lệnh số 248 và 249 là gì?, Bản dịch nội dung Lệnh số 248 và 249 về quản lý ATTP xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc

432
LỆNH SỐ 248
LỆNH SỐ 249

 

Trung Quốc kiểm tra chặt hoa quả và thuỷ sản nhập khẩu từ Việt Nam, Quy định mới về quản lý xuất nhập khẩu của Trung Quốc: Hiểu rõ để tránh gián đoạn xuất khẩu

 

0938081679