Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường xuất xứ từ ASEAN

D

Số lượng đường nhập khẩu từ các nước ASEAN không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do Bộ Công Thương công bố theo cam kết của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) áp dụng với các nước WTO.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, thực hiện theo cam kết của Việt Nam trong ASEAN và triển khai Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, ngày 13/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 23/2019/TT-BCT quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Sau khi Thông tư có hiệu lực, số lượng đường nhập khẩu từ các nước ASEAN không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do Bộ Công Thương công bố theo cam kết của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) áp dụng với các nước WTO.

Đồng thời, không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (mã HS 1701) có xuất xứ từ các nước ASEAN theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, Hiệp hội Mía đường Việt Nam nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, áp dụng các biện pháp phòng vệ được ATIGA cho phép để đảm bảo cạnh tranh công bằng, duy trì quyền áp dụng các biện pháp quản lý nhập khẩu, phòng vệ thương mại phù hợp với cam kết quốc tế để bảo vệ sản xuất trong nước trước sự gia tăng đột ngột của hàng nhập khẩu khi cần thiết.

Quỳnh Anh

Theo Nhịp sống kinh tế

0978392436