Khóa đào tạo kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã 2

Nguồn: Chương trình thuộc bản quyền của Cục Xúc Tiến Thương Mại (VIETRADE) – Bộ Công Thương

 

 

Cơ Hội Giao Thương Xuất Khẩu

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/forums/co-hoi-giao-thuong-xuat-khau.107/

TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) là Nơi đào tạo Xuất Nhập Khẩu Thực Tế hàng đầu Việt Nam

Đt/zalo: 0978392436

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://vinalogistics.edu.vn

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/noi-dao-tao-nghe-xuat-nhap-khau-thuc-te-so-1-viet-nam.1379/

0978392436