Kho ngoại quan của Công ty Cổ phần Logistics U&I, mã địa điểm lưu KNQ CT LOGISTICS U&I là 43IHW08

Kho ngoại quan có mã địa điểm lưu kho là 43IHW08;

Mã đường biển/đường hàng không/đường sông là VNNRH;

Mã đường bộ/đường sắt là VNNRHL.

Tên rút gọn trên hệ thống là KNQ CT LOGISTICS U&I; mã kết nối VASSCM là VNV20.

Diện tích kho ngoại quan 23.272,5 m2, trong đó gồm diện tích nhà kho; diện tích bãi; diện tích văn phòng làm việc của hải quan; diện tích kho chứa tang vật vi phạm; văn phòng công ty và công trình phụ trợ.

0978392436