Khai Sửa e-manifest

1) Hãng tàu chỉ gửi 1 yêu cầu cho 1 lần gửi. Thời gian xem xét yêu cầu kế tiếp lệ thuộc vào việc xem xét yêu cầu đã được gửi đi. Điều này gây tắc nghẽn cho các Hãng tàu trong việc điều chỉnh Bản khai hàng hóa vì trên 1 con tàu Hãng tàu có thể nhận nhiều yêu cầu chỉnh sửa của nhiều người gửi hàng. Đề nghị bộ phận IT của hệ thống E-manifest nghiên cứu để cho phép đáp ứng những cầu chỉnh sửa chính đáng của Hãng tàu và người gửi hàng bằng việc cho phép gửi nhiều yêu cầu của nhiều số vận đơn. Các yêu cầu này sẽ nằm trong hộp chờ đợi xem xét của Hải quan. Việc xét duyệt các yêu cầu không lệ thuộc, ràng buộc vào nhau. Tức việc từ chối, hay chấp nhận hay chờ tiếp nhận của 1 yêu cầu nào đó không ảnh hưởng đến yêu cầu khác trên cùng 1 con tàu-1 mã số hồ sơ. Đồng thời cho phép Hãng tàu hủy yêu cầu sửa đổi nếu trạng thái yêu cầu đó là (chờ tiếp nhận) , chưa được viên chức hải quan tiếp nhận xem xét.
2) Ngoài việc truyền yêu cầu , truyền file edi sửa đổi lên hệ thống E-manifest Hải quan Hãng tàu còn phải nộp các chứng từ giấy trực tiếp cho bộ phận Hải quan xét duyệt chỉnh sửa những chứng từ như
(i) Giấy giới thiệu;
(ii) Công văn điều chỉnh Manifest;
(iii) Bản giấy Manifest cũ và bản giấy Manifest mới, thậm chí là yêu cầu điện của Shipper và bản dịch tiếng Việt điện của Shipper. Đây là những loại chứng từ của 1 bộ hồ sơ chỉnh sửa hoàn chỉnh ở dạng bản giấy.
3) Thời gian xét duyệt và trả lời kết quả yêu cầu sửa đổi liên quan đến Mô tả hàng hóa, cảng đích, trọng lượng giảm, điều chỉnh số container thường mất 3 -4 ngày trở lên, thậm chí là không phản hồi. Đặc biệt những chỉnh sửa liên quan đến mặt hàng xe hơi với yêu cầu chỉnh sửa là chính đáng.

0978392436