Khai e-manifest đối với hàng xuất khẩu

Thời hạn nộp manifest là 1 giờ trước khi tàu chạy và gia hạn thêm đến 6 giờ sau khi tàu chạy – tuy nhiên, hãng tàu không thể nộp dữ liệu kịp thời vì những lý do sau:

  • Tàu thường chạy vào ban đêm và giờ tàu chạy có thể thay đổi đột ngột ngoài dự kiến của hãng tàu: do mớn nước, thời tiết…Đồng thời, doanh nghiệp không làm việc vào thời gian này, vì vậy, chúng tôi không có dữ liệu đầy đủ để hoàn thành việc khai báo.
  • Thay đổi đột ngột lượng hàng xuất do thời tiết, tình trạng cầu cảng, thời gian đóng hàng…
  • Doanh nghiệp chưa nộp chi tiết làm vận đơn dẫn đến không đủ thông tin khai báo.

Đề nghị gia hạn thời gian sửa đổi, bổ sung là 01 ngày sau khi tàu rời cảng.

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/sua-doi-bo-sung-thong-tin-khai-e-manifest.1612/

0978392436