Khai báo ĐÍCH BẢO THUẾ cho hàng nhập khẩu tại chỗ

#Khai báo ĐÍCH BẢO THUẾ cho hàng nhập khẩu tại chỗ. Trường hợp DN NK không có mã kho riêng, thì sẽ không khai vào mục đích bảo thuế. Thay vào đó sẽ khai chi tiết hàng được vận chuyển từ kho xuất đến kho nhập (ghi rõ địa chỉ & địa điểm kho nhập phải là CSSX được cấp phép gia công HH). Nay bên mình được HQ ĐTGC Hải phòng hướng dẫn.

0978392436