Kết quả phân tích phân loại được sử dụng bao lâu?, kết quả xác định trước mã hs được dùng bao lâu?, có được sử dụng kết quả PTPL cho các lô hàng tiếp theo?, 2787/TCHQ-TXNK, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP

1. Kết quả xác định trước mã hs có giá trị 3 năm theo khoản 6 điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ

XÁc ĐỊnh TrƯỚc MÃ Hs 3 NĂm
XÁc ĐỊnh TrƯỚc MÃ Hs 3 NĂm

2. Kết quả phân tích phân loại có giá trị 3 năm 

Công văn số 2787/TCHQ-TXNK ngày 29/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Sử dụng kết quả phân tích, giám định

 

 

– Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Xem Thong tu 38/2015/TT-BTC Tiếng Viet

Điều 18. Khai hải quan
1. Nguyên tắc khai hải quan
g) Người khai hải quan được sử dụng kết quả giám định, phân tích của các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật để khai các nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng, chủng loại, số lượng và các thông tin khác liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.
Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung, thay thế;…”

Xem Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Hàng nghìn kết quả phân tích phân loại đã được chuyển đổi số trên web https://camnangxnk-logistics.net/

Các bạn vào web Ô tìm kiếm gõ MÃ HS …. hoặc Số thông báo là sẽ có cái bạn cần

Văn bản hợp nhất Thông tư số 38/2015/TT-BTC và 39/2018/TT-BTC bằng tiếng anh, tiếng việt

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436