Hướng dẫn trường hợp lô hàng có cả C/O mẫu D điện tử và giấy

97557003 3329659457055907 4777145256934113280 O

(HQ Online) – Trường hợp một lô hàng có cả C/O mẫu D điện tử và bản giấy, các C/O đều được cấp đúng quy định  nhưng có sự khác biệt thông tin giữa C/O điện tử và C/O bản giấy, cơ quan Hải quan sẽ xử lý như thế nào?

Đây là nội dung hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với cục hải quan các tỉnh, thành phố khi thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp.

Cụ thể, các trường hợp khác biệt được nêu rõ như sau: Trên C/O điện tử sử dụng bảng mã đơn vị điện tử (H87, B34…) trong khi C/O giấy sử dụng bảng mã đơn vị thông thường (đơn vị như chiếc, tấn…).

Các thông tin trên C/O điện tử khai báo khác ô so với C/O bản giấy do các yêu cầu kỹ thuật hoặc do bị nhảy ô nhưng đều giống nhau về nội dung khai báo.

C/O điện tử khai báo bổ sung thông tin nhiều hơn C/O bản giấy do tài liệu hướng dẫn C/O điện tử yêu cầu khai báo chi tiết hơn (ví dụ thừa thông tin về số lượng, mô tả khai báo thêm tại ô số 7 trên C/O điện tử trong khi trên C/O bản giấy thông tin về số lượng, trọng lượng được khai báo tại ô số 9).

Đối với C/O có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành, hóa đơn bên thứ ba tại ô số 10 trên C/O điện tử thể hiện cả 2 hóa đơn (hóa đơn của nhà sản xuất và hóa đơn bên thứ 3) trong khi trên C/O bản giấy chỉ khai báo số hóa đơn thương mại bên thứ ba.

Trong các trường hợp này, cơ quan Hải quan không phải tiến hành xác minh với cơ quan cấp C/O. Cơ quan Hải quan căn cứ trên C/O mẫu D điện tử để kiểm tra tính hợp lệ của C/O và xuất xứ hàng hóa.

 

0978392436