HƯỚNG DẪN LÀM PHIẾU HÀNG XUẤT KHO SCSC- SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Phieu Dang Ky Hang Vao Scsc 2048x1280

Mã Chi cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất:  02B1

Mã địa điểm lưu kho SCSC: 02B1A04

VÀO TRANG https://ecargo.scsc.vn  để đăng ký phiếu đưa hàng vào nhập các thông tin trên booking và thông tin hàng hóa

BOOKING CFM_ ITI-305547

Xem tiếp quy trình hướng dẫn làm thủ tục xuất khẩu

Quy_trinh_HQ_hang_xuat_khau

 

0938081679