Hướng dẫn Danh mục miễn thuế cho doanh nghiệp FDI

Hướng dẫn Danh mục miễn thuế cho doanh nghiệp FDI

(HQ Online) – Để thuận lợi cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) sử dụng Danh mục miễn thuế, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư – Cục Hải quan TPHCM vừa có hướng dẫn chi tiết cho doanh nghiệp.
Hải quan TPHCM hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: T.H
Công chức Hải quan quản lý hàng đầu tư hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: T.H

Căn cứ quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của chủ dự án trong việc sử dụng hàng hóa miễn thuế và thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế thuộc Danh mục miễn thuế, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư đã có công văn thông báo đến các doanh nghiệp đăng ký danh mục miễn thuế tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư để thực hiện đúng quy định.

Theo đó, định kỳ hàng năm, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính cho Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư đến khi toàn bộ dự án chấm dứt hoạt động hoặc hàng hóa đã tái xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng miễn thuế, chuyển tiêu thụ nội địa, đã được tiêu hủy.

Nếu doanh nghiệp không nộp thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế đúng thời hạn quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm b, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Trường hợp doanh nghiệp vướng mắc trong việc thực hiện quy định nêu trên, đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư để được hướng dẫn cụ thể.

 

Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc

 : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249, GACC, CIFER, IRE.CUSTOMS
TRUNG TÂM XNK LOGISTICS QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS)
LIÊN HỆ: ĐT/ZALO: 0978392436 
https://dangkymagacclenh248.com/
https://camnangxnk-logistics.net/lenh-so-248-va-249-la-gi-ban-dich-noi-dung-lenh-so-248-va-249-ve-quan-ly-attp-xuat-nhap-khau-cua-tong-cuc-hai-quan-trung-quoc/
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/dich-vu-chuyen-dang-ky-ma-so-de-xuat-khau-sang-trung-quoc.5199/
https://camnangxnk-logistics.net/dich-vu-chuyen-dang-ky-ma-so-de-xuat-khau-sang-trung-quoc-theo-lenh-248-249-gacc-cifer-ire-customs/

0978392436