HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU THỦY SẢN, RONG NHO… VÀO TRUNG QUỐC THEO LỆNH 248, 249 theo CÔNG VĂN SỐ 1591/QLCL-CL1

Thủy Hải Sản

Sau khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành quy định về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm của nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc (Lệnh số 248) và quy định kiểm soát an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu (Lệnh số 249), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng SPS Việt Nam và các Cục chuyên ngành đã có nhiều văn bản, hội nghị, hội thảo phổ biến, hướng dẫn triển khai các quy định này. Trên cơ sở nội dung tại công hàm số 353.2021 ngày 27/9/2021 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc hướng dẫn thực hiện Lệnh 248 và các nội dung trao đổi với phía Bạn; tiếp theo Hội nghị trực tuyến ngày 22/9/2021 phổ biến các quy định mới của Trung Quốc, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã tổng hợp các nội dung liên quan đến việc đăng ký danh sách doanh nghiệp và yêu cầu về kiểm soát ATTP lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc tại Phụ lục 1 gửi kèm công văn này. Cục thông báo và đề nghị các đơn vị như sau:

1. Các cơ sở chưa có tên trong danh sách xuất khẩu vào Trung Quốc, có nhu cầu đăng ký xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc: Nghiên cứu kỹ quy định, hướng dẫn có liên quan (chi tiết đăng tải tại website của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, địa chỉ: http://www.nafiqad.gov.vn/quy-dinh-cua-trung-quoc-cap-nhat-lenh-248-249-thay-thelenh-145-ve-dang-ky-cong-nhan-va-quan-ly-co-so-san-xuat-che-bien-dong-goi-vanchuyen-thuc-pham-nuoc-ngoai_t221c313n334) và thực hiện đăng ký theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 kèm theo.

2. Các cơ sở đang có tên trong danh sách xuất khẩu vào Trung Quốc: Nghiên cứu kỹ quy định, hướng dẫn có liên quan (chi tiết đăng tải tại website của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, địa chỉ: http://www.nafiqad.gov.vn/quy-dinh-cua-trung-quoc-cap-nhat-lenh-248-249-thay-thelenh-145-ve-dang-ky-cong-nhan-va-quan-ly-co-so-san-xuat-che-bien-dong-goi-vanchuyen-thuc-pham-nuoc-ngoai_t221c313n334); chủ động trao đổi với nhà nhập khẩu Trung Quốc để tuân thủ đúng các quy định này trong quá trình sản xuất, xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN Số: /QLCL-CL1 V/v đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc theo Lệnh 248 và 249 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm

3. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP): Đề nghị Hiệp hội thông báo các quy định, hướng dẫn có liên quan đến các doanh nghiệp hội viên để thực hiện quy định của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, tránh vướng mắc trong xuất khẩu thủy sản sang thị trường này.

4. Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS Trung bộ/Nam bộ: – Tiếp nhận, rà soát, tổng hợp hồ sơ đăng ký của các cơ sở sản xuất thủy sản đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc trên địa bàn theo quy định. – Gửi Cục báo cáo kết quả rà soát kèm theo danh sách tổng hợp các cơ sở đăng ký đạt yêu cầu (theo mẫu tại Phụ lục 2 gửi kèm); cập nhật hồ sơ đã rà soát của từng doanh nghiệp vào thư mục ‘Đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc” (thuộc thư mục ‘Quản lý điều kiện đảm bảo ATTP cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản”) trên hệ thống cơ sở dữ liệu Onedrive của Cục. 5. Các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1-6: Phổ biến nội dung văn bản này tới các cơ sở sản xuất, xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc trên địa bàn. Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện./.

QUY ĐỊNH CỦA TRUNG QUỐC (CẬP NHẬT LỆNH 248, 249 THAY THẾ LỆNH 145 VỀ ĐĂNG KÝ, CÔNG NHẬN VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, ĐÓNG GÓI, VẬN CHUYỂN THỰC PHẨM NƯỚC NGOÀI), CẬP NHẬT TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, SỬ DỤNG PHẦN MỀM SINGLEWINDOW CỦA GACC   

1. Quy định về ATTP

2. Quy định về đăng ký danh sách các cơ sở chế biến thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc.

3. Quy định của Trung Quốc về mức giới hạn tối đa cho phép đối với tồn dư hóa chất kháng sinh trong thủy sản

4. Đường link tra cứu Danh sách các loài thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu sang Trung QUốc (48 loài)

http://www.customs.gov.cn/customs/jyjy/dzwjyjy/qymd/dwjcp/1866234/index.html

5. Đường link tra cứu Danh sách các sản phẩm thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu sang Trung Quốc (128 sản phẩm)

http://43.248.49.223/AP_NameListSearch.aspx?type=%u6c34%u4ea7

hoặc đường link sau: http://114.255.252.130:61115/

6. Đăng ký xuất khẩu cua sống và tôm hùm sống sang Trung Quốc:

6.1. Công văn số 507/QLCL-CL1 ngày 19/4/2020 và số 503/QLCL-CL1 ngày 23/4/2021 về xuất khẩu cua sống, tôm hùm sống sang Trung Quốc

6.2. Bảng câu hỏi

6.3. Đường link tra cứu Danh sách các cơ sở được xuất khẩu cua sống và tôm hùm sống sang Trung Quốc

http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/2753600/index.html

7. Hướng dẫn phòng chống virus SARS-CoV-2 của Trung Quốc

8. Đường link cập nhật Danh sách các cơ sở chế biến thủy sản của Việt Nam được xuất khẩu sang Trung Quốc

http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/2811812/2812040/2812043/2813008/index.html

9. Quy định mới về quản lý ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu của Trung Quốc (có hiệu lực từ 01/01/2022): xin xem tại ĐÂY

10. Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp nước ngoài được phép xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc (có hiệu lực từ 01/01/2022): xin xem tại ĐÂY

11. Thông báo của Hải quan Trung Quốc về biện pháp kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm đông lạnh: xin xem bản tiếng Trung tại ĐÂY, bản dịch không chính thức tại ĐÂY

12. Công hàm của Hải quan Trung Quốc gửi Việt Nam, hướng dẫn thực hiện lệnh 248 về đăng ký doanh nghiệp, xin xem tại đây.

13. Văn bản hướng dẫn đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc theo Lệnh 248-249, xin xem tại đây

14. Tài liệu hướng dẫn người dùng là doanh nghiệp đăng ký tài khoản và sử dụng hệ thống đăng ký cơ sở sản xuất, chế biến, lưu giữ thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc trên website tại địa chỉ:   cifer.singlewindow.cn   tải tại đây (Tiếng Anh) và Tiếng Việt

15. Văn bản số 1760/QLCL-CL1 ngày 29/12/2021 hướng dẫn đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc theo Lệnh 248-249, xin xem tại đây

16. Văn bản số 90/QLCL-CL1 ngày 19/01/2022 hướng dẫn đăng ký xuất khẩu vào Trung Quóc theo Lệnh 248-249. Xin xem tại đây

ĐẦU MỐI VỰA THỦY HẢI SẢN CÁC LOẠI LH 0938081679

Hỗ trợ DN đăng ký mã số GACC Thủy hải sản, RONG NHO, CÁC LOẠI HẠT, CAFE, TIÊU, ĐIỀU, TRÁI CÂY ĐÔNG LẠNH, NÔNG SẢN, GIA VỊ, DƯỢC LIỆU, THỦY SẢN, THỰC PHẨM…để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249, GACC, CIFER, IRE.CUSTOMS

Nhiều DN tự mày mò làm được cấp mã đến khi xuất hàng sang China không được thông quan do không đúng mã hs code, CIQ code, cách ghi nhãn bao bì, mã sai nhóm hàng gây thiệt hại rất lớn cho DN, nên đăng ký qua TRUNG TÂM XNK LOGISTICS QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS)

NƠI ĐĂNG KÝ MÃ GACC UY TÍN VÀ CHUYÊN NGHIỆP NHẤT.

NƠI DUY NHẤT CAM KẾT LÀM ĐÚNG MÃ ĐỂ ĐƯỢC THÔNG QUAN BÊN PHÍA HẢI QUAN TRUNG QUỐC

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

LIÊN HỆ: ĐT/ZALO: 0978392436

https://camnangxnk-logistics.net/lenh-so-248-va-249-la-gi-ban-dich-noi-dung-lenh-so-248-va-249-ve-quan-ly-attp-xuat-nhap-khau-cua-tong-cuc-hai-quan-trung-quoc/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/dich-vu-chuyen-dang-ky-ma-so-de-xuat-khau-sang-trung-quoc.5199/

https://camnangxnk-logistics.net/dich-vu-chuyen-dang-ky-ma-so-de-xuat-khau-sang-trung-quoc-theo-lenh-248-249-gacc-cifer-ire-customs/

https://dangkymagacclenh248.com/

 

0978392436