Hàng mẫu mỹ phẩm nhập khẩu có bắt buộc phải làm công bố không?, 32/2019/TT-BYT, 06/2011/TT-BYT

 Câu hỏi:

Công ty Oriflame 100% vốn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực buôn bán mỹ phẩm, do nhu cầu phát triển thị trường nên phía đối tác gửi về 1 mẫu mỹ phẫm (Tinh chất dưỡng da NovAge Precuticals, hộp =26ml), xuất xứ Poland, HS code 33049930 trị giá 10usd) bằng chuyển fax nhanh FFEDEX HCM

Oriflame xác nhận với HQ FEDEX là hàng mẫu dùng trưng bày giới thiệu sản phẩm ở công ty không kinh doanh mua bán.hình thức nhập khẩu PMD H11 không thanh toán,

Tuy nhiên HQ chuyển phát nhanh Fedex không cho nhập khẩu yêu cầu cung cấp công bố sản phẩm theo khoản 1 điều 35 thông tư 06/2011/TT-BYT

Công ty xin được hướng dẫn thêm về trường hợp này. làm thế nào để nhập mẫu trên khi chưa có công bố sản phẩm.

Nội dung trả lời:

​Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

Tại Điều 3 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, quy định cụ thể như sau:

“Điều 3. Quy định về việc công bố sản phẩm mỹ phẩm

1. Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra hậu mại khi sản phẩm lưu thông trên thị trường.

2. Lệ phí công bố sản phẩm mỹ phẩm được thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam.

4. Việc công bố tính năng của sản phẩm mỹ phẩm (mục đích sử dụng của sản phẩm) phải đáp ứng hướng dẫn của ASEAN về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm (Phụ lục số 03-MP).”.

“Điều 35. Nhập khẩu mỹ phẩm

1. Các sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược – Bộ Y tế cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Thủ tục nhập khẩu thực hiện tại cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành. Khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp xuất trình với cơ quan Hải quan Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược – Bộ Y tế cấp số tiếp nhận.

2. Nhập khẩu mỹ phẩm trong một số trường hợp đặc biệt (không bắt buộc phải thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Thông tư này):

a) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu mỹ phẩm để nghiên cứu, kiểm nghiệm phải gửi đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm tới Cục Quản lý dược – Bộ Y tế (Phụ lục số 14-MP). Số lượng tối đa cho mỗi sản phẩm là 10 mẫu.

Đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm được làm thành 03 bản. Sau khi được phê duyệt, 02 bản được lưu tại Cục Quản lý dược, 01 bản gửi đơn vị. Bản gửi đơn vị có đóng dấu “Bản gửi doanh nghiệp” để trình cơ quan Hải quan khi làm thủ tục thông quan.

Các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu để nghiên cứu, kiểm nghiệm phải được sử dụng đúng mục đích, không được phép đưa ra lưu thông trên thị trường.

b) Tổ chức, cá nhân nhận mỹ phẩm là quà biếu, quà tặng làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan theo quy định. Tổng trị giá mỗi lần nhận không vượt quá định mức hàng hóa được miễn thuế theo quy định hiện hành.

 Các mẫu mỹ phẩm nhập khẩu là quà biếu, quà tặng không được phép đưa ra lưu thông trên thị trường.

c) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu mỹ phẩm để trưng bày tại hội chợ, triển lãm và các trường hợp tạm nhập tái xuất khác phải làm thủ tục xin cấp giấy phép tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương theo quy định hiện hành.”.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 dẫn trên, thì khi Công ty đưa sản phẩm mỹ phẩm  nhập khẩu  nêu trên ra lưu thông, buôn bán trên thị trường thì phải công bố sản phẩm trước khi đưa mỹ phẩm vào lưu thông.  Theo trình bày của Công ty, mẫu mỹ phẩm nêu trên nhập về làm mẫu trưng bày giới thiệu sản phẩm ở Công ty không kinh doanh mua bán hay đưa ra thị trường nên không thuộc đối tượng phải công bố sản phẩm mỹ phẩm trước khi lưu thông và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 35 dẫn trên. 

Theo đó, mẫu Tinh chất dưỡng da NovAge Precuticals nêu trên có trị giá 10 USD chưa có công bố sản phẩm, có thể căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 35 dẫn trên để giải quyết thủ tục nhập khẩu cho Công ty (theo mẫu quà biếu nhập khẩu).

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh Fedex thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết thủ tục nhập khẩu cụ thể.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn. 

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.

Trân trọng!

https://www.customs.gov.vn/Lists/TuVanTrucTuyen/Details.aspx?ID=39194

THÔNG TƯ 32/2019/TT-BYT NGÀY 16/12/2019 SỬA ĐỔI KHOẢN 4 ĐIỀU 4 VÀ PHỤ LỤC 01-MP THÔNG TƯ 06/2011/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MỸ PHẨM DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH

32_2019_TT-BYT_m_431566

THÔNG TƯ 06/2011/TT-BYT

TT 06_2011 Quan ly my pham

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0938081679