Hải quan Đồng Nai lưu ý doanh nghiệp khai báo xuất xứ và ghi nhãn trên hàng hóa XNK

3555 1 32983 2

(HQ Online) – Qua quá trình kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Đồng Nai đã ghi nhận một số trường hợp doanh nghiệp khai báo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định, chưa thể hiện đúng bản chất của hàng hóa.

Cụ thể, một số trường hợp hàng hóa được sản xuất tại nước ngoài nhưng khi nhập khẩu về Việt Nam đã ghi sẵn dòng chữ “Made in Viet Nam”, “Produced in/by Viet Nam”, “Origin of Viet Nam” trên sản phẩm hoặc trên bao bì sản phẩm. Một số trường hợp khác, hàng hóa nhập khẩu nhưng khi đưa ra lưu thông, tiêu thụ nội địa thì thay nhãn mới ghi “Made in Viet Nam”, “Produced in/by Viet Nam”, hoặc “Origin of Viet Nam”.

Ngoài ra, còn có trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu bán thành phẩm, cụm linh kiện, phụ tùng… chỉ thực hiện công đoạn gia công, lắp ráp đơn giản, không đáp ứng tiêu chí xuất xứ theo quy định nhưng khi xuất khẩu thì khai báo xuất xứ Việt Nam trên tờ khai hải quan, trên nhãn hàng hóa hay xin cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam.

Cục Hải quan Đồng Nai khẳng định, việc khai báo xuất xứ, ghi nhãn không đúng bản chất của hàng hóa xuất nhập khẩu nêu trên là vi phạm quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018, Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ, khi có vi phạm sẽ bị xử lý.

Do đó, Cục Hải quan Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp khi khai báo xuất xứ và ghi nhãn hàng hóa cần nghiên cứu kỹ Nghị định 31 và Nghị định 43 của Chính phủ và các Thông tư, văn bản hướng dẫn liên quan để thực hiện đúng, không để bị lợi dụng để thực hiện hành vi giả mạo xuất xứ, lợi dụng xuất xứ hàng hóa để xuất khẩu.

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-dong-nai-luu-y-doanh-nghiep-khai-bao-xuat-xu-va-ghi-nhan-tren-hang-hoa-xnk-116808.html

Nguyễn Hiền

0978392436