Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất, xuất khẩu quần áo từ Việt Nam

Nguon Hang Quan Ao Tu Bac Vao Nam N00kl
Một doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất quần áo từ Việt Nam.
Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất, xuất khẩu quần áo từ Việt Nam

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc

Địa chỉ: 9 Poate Road, Centennial Park, NSW 2021

Email: au@moit.gov.vn / vntrade@bigpond.net.au

Thương vụ Việt Nam tại Australia
0978392436