Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất mũ len, khăn quàng và vớ tất từ Việt Nam

3 2 Ucu86
Một doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất mũ len, khăn quàng và vớ tất từ Việt Nam.
Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất mũ len, khăn quàng và vớ tất từ Việt Nam

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc

Địa chỉ: 9 Poate Road, Centennial Park, NSW 2021

Email: au@moit.gov.vn / vntrade@bigpond.net.au

Thương vụ Việt Nam tại Australia
0978392436