Doanh nghiệp Thụy Điển cần mua đồ nội thất mây tre đan

1 Qasx9
Một doanh nghiệp Thuỵ Điển về Việt Nam tìm kiếm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hàng nội thất mây tre đan.
Doanh nghiệp Thụy Điển cần mua đồ nội thất mây tre đan

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp nào có nhu cầu, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển theo email se@moit.gov.vn.

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
0978392436