Doanh nghiệp nhập khẩu ô tô nguyên chiếc được làm thủ tục tại hai cảng cạn thuộc Hà Nội, Điều kiện kho bãi, địa điểm đưa ô tô nguyên chiếc về kiểm tra, bảo quản

Cang Long Bien

HQ Online) – Doanh nghiệp nhập khẩu ô tô nguyên chiếc được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội và Chi cục Hải quan Gia Thụy thuộc Cục Hải quan Hà Nội. Giải pháp này sẽ tháo gỡ vướng mắc, giúp doanh nghiệp phục hồi, phát triển.

Trước đó, vướng mắc trong nhập khẩu ô tô đã được Cục Hải quan Hà Nội báo cáo Tổng cục Hải quan, UBND thành phố Hà Nội cũng tham gia ý kiến trong việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc.

Cụ thể, doanh nghiệp có trụ sở, nhà máy lắp ráp và thị trường phân phối xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đóng trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan Hà Nội, nhưng phải chia tách hàng hóa thành hai phần để thực hiện thủ tục nhập khẩu ở hai đơn vị hải quan khác nhau. Nhập khẩu linh kiện sản xuất lắp ráp làm thủ tục tại Cục Hải quan Hà Nội; nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc làm thủ tục tại hải quan cửa khẩu nhập.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phát sinh vướng mắc trong việc đưa hàng về bảo quan để chờ thông quan, dẫn đến phát sinh chi phí lưu kho bãi, kéo dài thời gian thông quan.

Theo UBND thành phố Hà Nội, chính sách hiện nay đã quy định xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đã được quản lý bởi nhiều chính sách và do nhiều cơ quan quản lý nhà nước thực hiện, bao gồm: Thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hải quan; chính sách thuế (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng); chính sách quản lý chuyên ngành (thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu; kiểu, loại xe được thông tin đầy đủ, chi tiết trên website của nhà sản xuất, hồ sơ nhập khẩu; thủ tục đăng ký lưu hành tại cơ quan Công an)…

Để giải quyết khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19, UBND thành phố Hà Nội đề nghị áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là xe ô tô nguyên chiếc. Đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô, phân loại mức độ rủi ro để phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu.

Giao Tổng cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp nhập khẩu ô tô nguyên chiếc làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình) và Chi cục Hải quan Gia Thụy (quản lý cảng cạn Long Biên) được đưa hàng về địa điểm kiểm tra tại kho, bãi của doanh nghiệp và được bảo quản hàng hóa tại địa điểm này trong khi chờ kết quả kiểm tra của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã lấy ý kiến của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công Thương để thống nhất hướng dẫn doanh nghiệp và cơ quan Hải quan thực hiện.

Mới đây, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể việc thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tại các chi cục hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình và cảng cạn Long Biên.

Theo đó, việc phân luồng kiểm tra đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu theo nguyên tắc quản lý rủi ro được quy định tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn Luật. Áp dụng tiêu chí phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trên cơ sở kết quả đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro doanh nghiệp, dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm.

Đối với việc đưa hàng về bảo quản căn cứ quy định hiện hành thì doanh nghiệp nhập khẩu ô tô nguyên chiếc được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình) và Chi cục Hải quan Gia Thụy (quản lý cảng cạn Long Biên) thuộc Cục Hải quan Hà Nội.

Việc đưa hàng hóa về địa điểm kiểm tra tại kho, bãi của doanh nghiệp để thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa và bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và pháp luật chuyên ngành.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn cụ thể về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với địa điểm kiểm tra, bảo quản; thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và trách nhiệm của Cục Hải quan Hà Nội; cục hải quan quản lý cửa khẩu nhập.

N.Linh

NGUỒN HẢI QUAN ONLINE https://haiquanonline.com.vn/doanh-nghiep-nhap-khau-o-to-nguyen-chiec-duoc-lam-thu-tuc-tai-hai-cang-can-thuoc-ha-noi-161848.html

(HQ Online) – Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn về việc doanh nghiệp nhập khẩu ô tô nguyên chiếc được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội và Chi cục Hải quan Gia Thụy thuộc Cục Hải quan Hà Nội. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với địa điểm kiểm tra, bảo quản.

3151-img-8532
Ô tô nhập khẩu về khu vực cảng Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Theo đó, kho, bãi của doanh nghiệp đề nghị được đưa hàng về địa điểm kiểm tra để thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa và bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của Cục Đăng kiểm Việt Nam phải đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan theo Luật Hải quan.

Cụ thể, kho, bãi có địa chỉ rõ ràng, được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường rào, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan.

Có hệ thống camera kết nối trực tuyến với cơ quan Hải quan quản lý và cung cấp tài khoản hệ thống camera giám sát để Tổng cục Hải quan theo dõi, giám sát hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra tại địa điểm này. Camera phải quan sát được mọi vị trí của kho, bãi vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ), dữ liệu của camera được lưu giữ tối thiểu trong 6 tháng.

Về thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Trường hợp tờ khai được Hệ thống phân luồng đỏ (kiểm tra tỷ lệ hàng hóa), cơ quan Hải quan thực hiện quy định tại Điều 33 Luật Hải quan, Điều 29 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Cụ thể, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện, kiểm tra hồ sơ theo quy định và cập nhật kết quả kiểm tra. Thông báo người khai hải quan vận chuyển hàng về để kiểm tra thực tế và bảo quản hàng hóa trong khi chờ kết quả kiểm tra, trong đó nêu rõ số lượng xe phải mang về để kiểm tra, tên, mã và địa chỉ địa điểm kiểm tra. Cập nhật quyết định cho phép vận chuyển hàng về địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa tại Hệ thống e-Customs; Lập thông tin về Biên bản bàn giao để xác định địa điểm hàng hóa sẽ được vận chuyển đến để kiểm tra trên Hệ thống e-Customs thông qua chức năng “F. Biên bản bàn giao” – “1.1 Đề xuất lập biên bản bàn giao” trong đó nêu rõ Danh sách container hoặc Danh sách hàng hóa cần niêm phong.

Kiểm tra thực tế hàng hóa và xử lý kết quả kiểm tra theo quy định. Phối hợp với cơ quan Đăng kiểm tiến hành việc kiểm tra thực tế hàng hóa và kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện, niêm phong hàng hóa (trừ trường hợp không phải niêm phong hải quan theo quy định tại khoản 4 Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC), lập biên bản bàn giao đối với Danh sách container hoặc Danh sách hàng hóa mà chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai thông báo, thực hiện các thủ tục theo quy định tại tiết d khoản 4 Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan cũng giao Cục Hải quan Hà Nội và cục hải quan quản lý cửa khẩu nhập tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đưa về địa điểm của doanh nghiệp để thực hiện kiểm tra, bảo quản.

Cục Hải quan Hà Nội thực hiện kiểm tra việc bảo quản nguyên trạng hàng hóa tại địa điểm cho đến khi hàng hóa được cơ quan Hải quan xác nhận thông quan theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

NGUỒN HAI QUAN ONLINE https://haiquanonline.com.vn/dieu-kien-kho-bai-dia-diem-dua-o-to-nguyen-chiec-ve-kiem-tra-bao-quan-161909.html

 

Khóa học xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam bởi đội ngũ giáo viên đầy kinh nghiệm

Học 1 khóa tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế 

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web 

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://g.page/r/CUTnYGWABM9VEB0/review

0978392436