DNCX có chịu THUẾ BVMT với DẦU, MỞ BÔI TRƠN không?

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định về đối tượng chịu thuế;

Căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 9 Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định:

3. Đối vi hàng hóa nhp khu, thđim tính thuế là thđiđăng ký t khai hi quan.

4. Đối vi xăng, du sn xut hoc nhp khđể bán, thđim tính thuế là thđiđầu mi kinh doanh xăng, du bán ra”;

Căn cứ khoản 3 Điều 10 Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định: “Thuế bo v môi trường ch np mt lđối vi hàng hóa sn xut hoc nhp khu”;

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường thì:

Điu 5. B sung thêđim 2.4 vào khon 2 Điu 7 như sau:

2.4. Hàng hóa thuđối tượng chu thuế bo v môi trường được sn xut trong nước hoc trong khu phi thuế quan và bán ra gia trong nước và khu phi thuế quan, trong khu phi thuế quan, gia các khu phi thuế quan vi nhau và xut nhp khu ti ch (trong lãnh th Vit Nam) (tr bao bì được sn xuđể đóng gói sn phm theo quy định ti tiết a2 và a3 đim a Điu 1 Thông tư này) thì cơ s sn xut hàng hóa phi kê khai, np thuế bo v môi trường.

Vic xáđịnh hàng hóa xut khu, nhp khđể tính thuế bo v môi trường là khi hàng hóđược xut khu, nhp khu qua biên gii Vit Nam”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất:

– Nếu công ty nhập các loại dầu thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Thuế bảo vệ môi trường từ nước ngoài để phục vụ cho việc duy trì, sửa chữa, bảo trì và vận hành máy móc thiết bị (không phải nhập khẩu để bán) thì công ty phải kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường tại thời điểm nhập khẩu với cơ quan hải quan.

– Nếu công ty nhập các loại dầu thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Thuế bảo vệ môi trường từ nội địa để phục vụ cho việc duy trì, sửa chữa, bảo trì và vận hành máy móc thiết bị thì Công ty không phải nộp thuế bảo vệ môi trường khi mở tờ khai nhập khẩu do doanh nghiệp nội địa đã phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường khi sản xuất, bán ra.

Bộ Tài chính đã có các công văn số 12108/BTC-CST ngày 03/10/2018, công văn số 1797/BTC-CST ngày 14/02/2019 và công văn số 1809/BTC-CST ngày 14/02/2019 hướng dẫn về việc xác định đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường và việc kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng dầu. Đề nghị Công ty nghiên cứu để thực hiện đúng quy định.

 

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho DOANH NGHIỆP/ CÔNG TY

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS, BCQT, Kiểm tra sau thông quan sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều rủi ro và thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

0978392436